VADEMECUM PACJENTA  Klikając na zamieszczoną ikonkę "Vademecum 2012" zapoznacie się Państwo
z prawami pacjenta korzystającego ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych.
    Vademecum zawiera podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania
Narodowego Funduszu Zdrowia, prawach i obowiązkach pacjenta, procedurach
postępowania i zakresie świadczeń NFZ.
vademecum pacjenta