Informacja telefoniczna


TELEFONICZNA INFORMACJA MEDYCZNA  194-34


  Dzwoniąc pod nr telefonu 194-34 można łatwo uzyskać szczegółową informację o współpracujących z nami lekarzach
, placówkach medycznych, specjalistach zdrowia, czy firmach branży medycznej.

(nr telefonu 194-34 jest numerem telefonu stacjonarnego TP SA
- opłata jak za zwykłe połączenie).


PRAWIDŁOWE WYBIERANIE NUMERU TELEFONICZNEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ MEDIS


z telefonów stacjonarnych
* ze strefy numerycznej 89 (teren byłego woj. olsztyńskiego)
wybieramy tylko nr
194 34 (bez numeru kierunkowego)
* ze strefy numerycznej innej niż 89 (np. z terenu byłego woj. suwalskiego lub elbląskiego)
wybieramy nr
89 194 34 (wraz z numerem kierunkowym 89)

z telefonów komórkowych
* wybieramy nr 89 194 34 (wraz z numerem kierunkowym 89)


Możecie Państwo dzwonić do nas również na
"tradycyjny" numer telefonu
89 534 94 42 na ogólnie przyjętych zasadach


Udzielamy informacji o:
- lekarzach prowadzących praktyki medyczne
- adresach i telefonach gabinetów lekarskich, placówek, firm medycznych
- dniach i godzinach ich funkcjonowania
- świadczonych usługach medycznych, oferowanych produktach
- czy świadczone usługi są refundowanie przez NFZ  * Osoby korzystające z naszej Telefonicznej Informacji Medycznej
    nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.
    Opłata za połączenie telefoniczne z naszą Informacją jest zależna od stawek
    operatora telekomunikacyjnego obsługującego osobę dzwoniącą.