TAŃSZE LEKITAŃSZE ZAMIENNIKI LEKÓW REFUNDOWANYCHAktualną informację o tańszych zamiennikach leków refundowanych można

uzyskać na stronie Ministerstwa Zdrowia klikając na poniżej zamieszczony link

http://www.bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw