SPIROMETRIA, Olsztyn

SPIROMETRIA - badanie układu oddechowego pozwalające na obiektywną ocenę czynności płuc. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc