REKTOSKOPIA, Olsztyn

REKTOSKOPIA - badanie polegające na wziernikowaniu kanału odbytu, odbytnicy
i końcowego odcinka jelita grubego