REHABILITACJA DZIECIĘCA - WIZYTY DOMOWE, Olsztyn

REHABILITACJA DZIECIĘCA - kompleksowe działanie na rzecz dziecka niepełnosprawnego, które ma na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności