REHABILITACJA

REHABILITACJA DOROSŁYCH - kompleksowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej, które ma na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym