PROTETYK STOMATOLOGICZNY, Olsztyn

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA - dział stomatologii zajmujący się odtwarzaniem pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu