PROTETYKA STOMATOLOGICZNA - dział stomatologii
zajmujący się odtwarzaniem pierwotnych warunków
zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich
masywnym uszkodzeniu

PROTETYK STOMATOLOGICZNY