POMOC DORAŹNAPOSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
wzywamy zawsze w sytuacji zagrożenia życia

a w szczególności w sytuacjach:
- utraty przytomności,
- upadków z wysokości,
- złamań,
- wypadków komunikacyjnych,
- nagłych zaburzeń świadomości,
- urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach,
- nagłej duszności,
- porażenia prądem elektrycznym,
- porodu
- oraz dolegliwości związanych z ciążą a także nagłych zachorowań
  w miejscu publicznym.

W razie wątpliwości, czy w danej sytuacji należy wezwać pogotowie,
powinniśmy zawsze zadzwonić na numer 999.
Odpowiednio przeszkolony dyspozytor będzie umiał ocenić,
czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki,
czy też odesłania do ambulatoryjnej lub wyjazdowej nocnej i świątecznej
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

IZBY PRZYJĘĆ, SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE
W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia można skorzystać
z pomocy Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).
Tam udzielona zostanie niezbędna pomoc, w razie potrzeby pacjent będzie hospitalizowany.

AMBULATORIA DYŻURNE
Jeżeli choroba wystąpi w czasie, kiedy placówki podstawowej opieki zdrowotnej
są nieczynne, tj. od godziny 18.00 do 8.00 w dni powszednie albo w sobotę,
niedzielę lub święto, można skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej,
udzielanej w dyżurnej placówce.


Świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Olsztynie
udziela Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
mieszcząca się przy ul. Żołnierskiej 18 a
(budynek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego)
Czynna w dni robocze w godz 18.00 - 8.00,
w soboty, niedziele i święta - całodobowo.

                                                                         

  Opracowano na podstawie informacji NFZ