PANTOMOGRAM SZCZĘKOWY, Olsztyn

PANTOMOGRAM SZCZĘKOWY - zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne) uzębienia całej szczęki i żuchwy wraz ze stawami skroniowo-żuchwowymi