OPTOMETRYSTA, Olsztyn

OPTOMETRIA - profesja ochrony zdrowia, która zajmuje się: badaniem wzroku oraz diagnozą jego defektów, odchyleń oraz poprawą wad z użyciem okularów lub soczewek kontaktowych; a także leczeniem chorób związanych z widzeniem