OCT, Olsztyn

OCT - Optyczna Koherentna Tomografia - specjalistyczna metoda diagnostyczna umożliwiająca obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki