NEUROLOGOPEDA, Olsztyn

NEUROLOGOPEDIA - dział logopedii zajmujący się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i dorosłych, przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących