bezpłatne leczenie uzależnień

Adres

:


Telefon

:

Telefon kom:


Ośrodek czynny:
Rejestracja:

Strona www:
e-mail:
SPECJALNOŚCI
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

BADANIA, ZABIEGI, TERAPIE
TERAPIA UZALEŻNIENIEŃ - ALKOHOL
TERAPIA UZALEŻNIENIEŃ - HAZARD
TERAPIA UZALEŻNIENIEŃ - KOMPUTER
TERAPIA UZALEŻNIENIEŃ - LEKI
TERAPIA UZALEŻNIENIEŃ - NARKOTYKI
TERAPIA UZALEŻNIENIEŃ - NIKOTYNA
TERAPIA UZALEŻNIENIEŃ - SEKS
Przyjmowanie wniosków o wszczęcie sądowej procedury
leczenia odwykowego dla ludzi z problemem alkoholowym.

Realizacja specyficznych programów korekcyjno-terapeutycznych (alkohol, narkotyki)
adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży doświadczających
przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej.

Realizacja zadań z zakresu zintegrowanej profilaktyki problemowej.

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, hazardu, Internetu.
Pomoc rodzinom osób uzależnionych (współuzależnienie, DDA)

OFEROWANA POMOC W NASZEJ PLACÓWCE JEST BEZPŁATNA
(dotyczy wyłącznie mieszkańców Olsztyna)
Olsztyn
al. Wojska Polskiego 8

89 535 77 78

----

od pn. do pt.
w godz. 7.30-15.30

DZIAŁ PROFILAKTYKI
Olsztyn
al. Wojska Polskiego 8
89 535 77 78
e-mail: profilaktyka@mzpitu.olsztyn.eu
czynny od pn. do pt.
w godz. 7.30-15.30

Centrum
Rozwiązywania Problemów
Dzieci i Młodzieży PROMYK
Olsztyn
ul. Pstrowskiego 36
89 533 58 22, 89 521 35 13
e-mail: centrum@mzpitu.olsztyn.eu; pomoc@mzpitu.olsztyn.eu
czynne od pn. do pt.
w godz. 7.30-15.30

DZIAŁ TERAPII
Olsztyn
ul. Metalowa 5
89 542 94 66
e-mail: terapia@mzpitu.olsztyn.eu
czynny:od pn. do pt.
w godz. 7.30-15.30

GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Olsztyn
al.Wojska Polskiego 8
89 535 77 78
czynna: od pn. do pt.
w godz. 7.30-15.30

OFEROWANA POMOC
W NASZYCH PLACÓWKACH
JEST BEZPŁATNA
(dotyczy wyłącznie
mieszkańców Olsztyna)

----


mzpitu.olsztyn.eu
sekretariat@mzpitu.olsztyn.eu
Nazwa:
MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ

MZPiTU

INFORMACJA MEDYCZNA
polityka cookies
  prawa autorskie ©
START
WSTECZ
START
WSTECZ
START
194 - 34194 - 34
| prawa autorskie ©
polityka cookies
INFORMACJA MEDYCZNA
WSTECZ