LOGOPEDIA

LOGOPEDIA - TERAPIA MOWY - nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty