Informator


INFORMATOR MEDYCZNY


   Informator Medyczny MEDIS to wydawany od  lutego 1995 roku miesięcznik, w którym znajduje się aktualna i usystematyzowana informacja o gabinetach
, placówkach medycznych, specjalistach zdrowia oraz firmach branży medycznej.

Informator składa się z części zawierającej alfabetycznie poukładane informacje o wymienionych podmiotach oraz z części, w której zamieszczone są informacje szczegółowe w formie ogłoszeń ramkowych.
informator medyczny Medis