GERIATRA

GERIATRIA - dział medycyny zajmujący się schorzeniami wieku podeszłego