GASTROSKOPIA, Olsztyn

GASTROSKOPIA - badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (żołądka i dwunastnicy), przeprowadzane przy użyciu gastroskopu