FONIATRA, Olsztyn

FONIATRIA - dział medycyny zajmujący się ludzkim głosem, jego powstawaniem, zaburzeniami oraz m. in. nieprawidłową artykulacją mowy