EEG BIOFEEDBACK, Olsztyn

EEG BIOFEEDBACK (biologiczne sprzężenie zwrotne) - metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii, w medycynie, ale także w sporcie czy biznesie. Pomaga w uczeniu się, zwalczaniu tremy i stresu. Dzięki technice biofeedback następuje wewnętrzna regulacja organizmu.