CEFALOMETRIA, Olsztyn

CEFALOMETRIA - umożliwia dokładną diagnostykę wad ortodontycznych oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego